Nieuws archief


16 december 2011   -   Aanpak infecties met e-learningDe werkgroep ziekenhuishygiëne van het NVKVV, Quality4care, GiVi Group en de zorgsector werkten samen een e-learning module uit voor betere handhygiëne.

Dankzij een intense samenwerking met onder andere hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, hygiëne-arts Anne Simon en de Werkgroep verpleegkundigen ziekenhuishygiëne van het NVKVV is de introductie van e-learning voor handhygiëne afgerond en klaar voor uitrol in Belgische en Nederlandse ziekenhuizen.

Nog steeds lopen jaarlijks ongeveer 6% van de ziekenhuispatiënten een zorggerelateerde infectie op. Het gevolg: een langere opnameduur, ernstige complicaties en hoge, onvoorziene extra kosten. Goede handhygiëne is de meest eenvoudige en effectieve maatregel om zorggerelateerde infecties te voorkomen.

De e-learning handhygiëne module is gericht op verbetering van gedrag en vaardigheden van zorgverleners en is mede ontwikkeld door Quality4care, GiVi Group en gevalideerd door de werkgroep verpleegkundigen ziekenhuishygiëne van het NVKVV.

Gedrag verbeteren
Het niet-naleven van handhygiëne voorschriften is een hardnekkig en veelvoorkomend probleem. Zorggerelateerde infecties zijn deels te voorkomen als zorgverleners de voorschriften voor handhygiëne beter naleven, de zogenaamde compliance. Indien men aan deze compliance voldoet kan 30% van alle zorggerelateerde infecties worden voorkomen. De e-learning training handhygiëne is ontwikkeld voor alle zorgverleners die in aanraking komen met patiënten of cliënten, zoals artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, paramedici, psychologen en zorgkundigen in de zorgsector. Omdat het lesmateriaal via het internet kan worden gevolgd, kunnen zij de training volgen waar en wanneer hen dat het beste uitkomt. De initiatiefnemers willen met deze training een substantiële bijdrage leveren aan het verbeteren van de compliance voor handhygiëne in Nederlandse en Belgische zorginstellingen.

Introductie en validatie
De afgelopen maanden is de module bij 37 Vlaamse ziekenhuizen ter beschikking gesteld voor evaluatie door de ziekenhuishygiënisten en bij de werkgroep verpleegkundigen ziekenhuishygiëne van het NVKVV.

De reacties waren zeer positief en de aanbevelingen van beide groepen zijn overgenomen in de nieuwe versie die vanaf begin volgend jaar voor uitrol gepubliceerd wordt. De eerste opdrachten zijn reeds ontvangen.

Meer informatie
GiVi Group: telefoon: +32-(0)3-286 83 44, e-mail: rvb@givigroup.be


Laatst gewijzigd op 16 december 2011, 00:00

Contact

Tel: 03/ 286.83.40

info@givigroup.be 

Contactformulier