Nieuws archief


09 september 2009   -   Persbericht: Partezis, GiVi Group en TCG lanceren uniek project rond e-learning voor de Belgische zorgsectorHeverlee, woensdag 9 september 2009 - Partezis, de vertrouwenspartner van de Belgische zorgsector, GiVi Group, al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en organisatie van opleidingen, en The Competence Group (TCG) uit Nederland, marktleider in e-learning op de Nederlandse gezondheidszorgmarkt, zijn eind augustus een duurzaam preferred partnership aangegaan omtrent het aanbod van e-learning voor de Belgische zorgsector. Dit partnership biedt Partezis de mogelijkheid om zijn bestaande opleidingsaanbod voor de zorgsector uit te breiden met een e-learning solution, gebaseerd op de bewezen e-learningtechnologie van TCG en de expertise en reeds bestaande content binnen deze discipline van GiVi Group.

De algemene voordelen van e-learning zijn legio. Het is een snelle, eenvoudige en voordelige leervorm. En je kan leren waar, wanneer en zo vaak je maar wil. Dat e-learning in Nederland bovendien een bewezen en doeltreffende methode is om de kennisborging en kwaliteits- en rendementsverbeteringen in zorginstellingen te ondersteunen, heeft Partezis ertoe bewogen om deze leervorm ook voor de Belgische zorgsector te introduceren.

De basisingrediënten van de e-learning solution, die Partezis zijn doelgroep zal aanbieden vanuit het preferred partnership met TCG en GiVi Group, zijn een leerplatform, een ontwikkeltool voor e-learningmodules en een selectie van 250 reeds bestaande contentmodules, die door TCG (o.m. in samenwerking met een 10-tal ziekenhuizen) werden ontwikkeld. Dit initiële aanbod kan ingedeeld worden in drie categorieën: trainingen over generieke software (MS Office), trainingen over medische apparatuur en trainingen over zorgspecifieke kennis en vaardigheden. Daarnaast zal het aanbod op korte termijn worden aangevuld met nieuwe e-learningmodules die in samenwerking met Partezis - en zijn klanten - zullen worden ontwikkeld. Voor Partezis als softwareleverancier zal de focus hier in eerste instantie uiteraard op trainingen rond zorgspecifieke software liggen, waarmee meteen een vierde e-learningcategorie wordt aangereikt.

Partezis zal zijn e-learningportfolio via 2 kanalen aanbieden. Zo zal de Belgische zorgsector begin 2010 vrij kunnen shoppen via een publiek platform. Het andere kanaal - een beveiligd en gepersonaliseerd platform op maat van de zorginstelling – kan vanaf dag één, met (afhankelijk van de wensen van de klant) een korte doorlooptijd van één tot twee maanden, worden opgezet. De klant bepaalt zelf de vorm, de look & feel en het aanbod van e-learning en andere leervormen op dit platform. Dit laatste kan zelfs aan de hand van leertrajecten per afdeling, per functie en/of per medewerker. Bovendien kunnen de medewerkers vanop dit platform nauwkeurig opgevolgd worden door hun afdelingshoofd, de hr-afdeling … en kan hierover gerapporteerd worden.

De doelstelling van TCG en GiVi Group is glashelder: de zorgsector ondersteunen in de bewaking en verbetering van de kwaliteit van hun zorgverlening. Hun flexibiliteit, hun jarenlange ervaring met e-learning, blended learning en rol- en functiegebonden (competentiegericht) onderwijs én een goede samenwerking met zorgverleners, softwareleveranciers én professionals uit de cure en care, stelt hun in staat deze doelstelling te behalen met de ontwikkeling en het aanbod van kwalitatief hoogstaande e-learningmodules, waarvoor ze zich ook binnen het partnership met Partezis graag garant stellen.

TCG en GiVi Group zijn bovendien niet alleen leverancier van lesmaterialen, maar hebben ook alle andere competenties in huis die nodig zijn om de zorgsector van A tot Z te bedienen met e-learning. Doordat TCG en GiVi Group naast onderwijskundigen, ook eigen technische specialisten, zoals softwareontwikkelaars en vormgevers, en mensen met een medische achtergrond in dienst hebben, zijn zij niet alleen in staat om voor Partezis en zijn klanten lesmateriaal te ontwikkelen, maar kunnen zij tevens het ontwerp en de implementatie ervan behartigen.

« Als IT-solutionpartner van de Belgische zorgsector willen wij niet alleen garant staan voor een kwalitatief softwareportfolio, maar tevens voor de toegevoegde waarde die we er als value added reseller bovenop aanbieden: de bijbehorende implementatieservices, de supportservices én de lokale continuïteit », verduidelijkt Roger Lemmens, CEO van Partezis.« Vanuit deze context zijn wij al geruime tijd op zoek naar nieuwe impulsen om ons opleidingsaanbod verder te professionaliseren. »

« Een intensief leveranciersonderzoek maakte duidelijk dat we op het terrein van e-learning onmogelijk om TCG en GiVi Group heen konden. Hun expertise binnen deze discipline en het marktleiderschap in Nederland, alsook de grote hoeveelheid aan reeds ontwikkelde content waren doorslaggevend in onze beslissing om dit partnership aan te gaan. Dat daarnaast ook nog de flexibiliteit van de organisatie en de bedrijfscultuur van TCG en GiVi Group nauw aansluiten op die van ons, kan de slaagkans van de synergie alleen maar vergroten. »

Dat e-learning steeds meer bijdraagt tot de kennisborging en kwaliteits- en rendementsverbeteringen in zorginstellingen, wordt bevestigd door zowat elke zorgmanager die e-learning de afgelopen jaren invoerde. In Nederland is e-learning inmiddels al een vaste waarde binnen de zorgsector. Een e-learningaanbod met onderwerpen als patiëntveiligheid, rekenen in de zorg, het inbrengen van een infuus, het omgaan met medische apparatuur en generieke (MS Office) of specifieke applicatiesoftware (ZIS of EPD) zijn vandaag echter ook voor directies van Belgische ziekenhuizen een aanleiding om e-learning bovenaan op de agenda te zetten.

« In de zorgsector zijn kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van groot belang », poneert Toon Rijken, algemeen directeur van TCG. « Zorginstellingen zullen voortdurend moeten werken aan het op niveau houden van kennis en kunde. De organisatie van klassikale opleidingen is binnen deze sector, gezien de onregelmatige werkuren, echter geen evidentie. E-learning leek ons een praktisch alternatief. En daarom heeft TCG, samen met een groep van ziekenhuizen, het initiatief genomen om e-learningmodules te ontwikkelen. Met de inzet van deze modules kunnen zorginstellingen snel en flexibel hun medewerkers opleiden en bijscholen en daarmee zorgen voor de juiste kwaliteitsborging binnen de organisatie. »

« Wij zijn ervan overtuigd in Partezis – met al zijn sectorspecifieke kennis en ervaring - een uitstekende partner gevonden te hebben voor de verdere uitbreiding van dit e-learningmateriaal, en dit met focus op de Belgische markt. Uiteraard nodig ik, namens de drie partners, ook graag de Belgische zorgsector zelf uit om hier actief aan mee te werken. »

Ook Yves Driesen, gedelegeerd bestuurder van de GiVi Group, heeft vertrouwen in het partnership met Partezis: « Rendementsverbetering binnen de zorgsector wordt hét speerpunt van de dienstverlening die vanuit dit partnership wordt aangeboden. Het spreekt dan ook voor zich dat een krachtenbundeling met Partezis op het gebied van vorming door zorginstellingen steevast als een win-winsituatie zal worden ervaren. GiVi Group zal binnen dit verband als opleidingsbedrijf garant staan voor de verdere ontwikkeling van kwalitatief e-learningmateriaal om, samen met de andere leervormen en tools van TCG, ingeschakeld te worden voor de verbetering van de kennisoverdracht naar eindgebruikers. »

Partezis ontstond ruim 40 jaar geleden als een ledenvereniging waarin Vlaamse katholieke ziekenhuizen hun krachten bundelden. Vandaag opent Partezis, wars van een bepaalde verzuiling of ideologie, zijn deuren voor de volledige Belgische zorgsector. Als vertrouwenspartner van zijn strategische doelgroepen staat Partezis garant voor hoogbetrouwbare en geavanceerde IT- en businessondersteunende oplossingen waarmee zijn klanten op een efficiënte wijze een optimale zorg kunnen verlenen aan hun patiënten. – www.partezis.be

The Competence Group (TCG) adviseert, begeleidt en ondersteunt zorginstellingen bij het doorvoeren van rendementsverbeteringen. TCG doet dat door het vastleggen en inzichtelijk maken van processen, het invoeren van kwaliteitssystemen, het opleiden en motiveren van medewerkers en de implementatie van kennis- en documentmanagement. TCG biedt oplossingen van hoge kwaliteit. Mede door haar flexibiliteit, de ruime ervaring met e-learning, blended learning en rol- en functiegebonden (competentiegericht) onderwijs én een goede samenwerking met haar partners kan TCG een oplossing op maat bieden, zonder de kosten van maatwerk. – www.competence.biz

GiVi NV en CIO NV hebben sinds 2006 dezelfde aandeelhouders en profileren zich sinds kort op de Belgische markt als GiVi Group. Er werd meer dan 25 jaar geleden gestart met klassikale PC-opleidingen, om later ook nieuwe leervormen zoals begeleide studie en e-learning te ontwikkelen. Sinds enkele jaren wordt zeer nauw samengewerkt met zusterbedrijf The Competence Group. Samen behoren ze tot de top 3 opleidingsbedrijven in de Benelux. Met ruim 100 specialisten en een sterke focus in de zorg verzorgen zij jaarlijks voor meer dan 20.000 eindgebruikers trainingen over MS Office en voor meer dan 100.000 cursisten e-learning in applicatietrainingen en andere vormen van opleidingstrajecten. – www.givigroup.be

  

Contact voor GiVi Group / TCG

  

Ron van den Bos, Commercieel Manager GiVi Group

ron.vandenbos@givigroup.be - T: +32 (0) 3 286 83 40 - M: +32 (0) 496 16 51 13

  

Laatst gewijzigd op 09 september 2009, 00:00

Contact

Tel: 03/ 286.83.40

info@givigroup.be 

Contactformulier