Nieuws archief


28 juni 2012   -   Uitbreiding netwerk voor e-learning platformIn navolging op de introductie van E-learning Handhygiëne heeft Quality4care de samenwerking met GiVi Group en het NVKVV, de Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, verder uitgebreid met een nieuwe partner. Wetenschapper Sonia Labeau, professor Stijn Blot en professor Dominique Vandijck (UGent) tekenden een intentieovereenkomst om samen te werken in de ontwikkeling van e-learning concepten en modules voor de zorg. Het gemeenschappelijk doel bestaat erin het verlenen van een kwaliteitsvolle, en dus veilige, zorg nog verder te verhogen en dit door zorgverstrekkers de hiertoe specifieke kerncompetenties aan te leren alsook bewust te maken van de cruciale rol die elk van hen hierin speelt. Het gebruik van e-learning technologie biedt in deze bijzondere opportuniteiten waarbij patiënt en zorginstelling centraal staan.

Visie van de partners

De zorg wordt steeds complexer. Het risico op medische fouten neemt toe en de verwachting, alsook de nood, om veilige zorg te bieden wordt ook steeds groter. De samenwerkende partners zijn ervan overtuigd dat binnen deze evolutie de toepassing van e-learning in het competentiegericht handelen in de zorg een cruciale plaats zal innemen. Zorginstellingen die zich de toepassing van e-learning de komende jaren niet eigen maken lopen het risico slagvaardigheid te missen om kerncompetenties binnen hun organisatie voldoende snel en accuraat te blijven ontwikkelen en managen om zodoende de risico’s te beperken en de compliance op gebied van patiëntveiligheid te verhogen.

Belangstellenden die meer informatie over dit initiatief wensen kunnen contact opnemen met William Sommer van Quality4care op GSM 04 73265596 of william.sommer@quality4care.be of met Ron van den Bos van GiVi Group op GSM 0496 16 51 13 of ron.vandenbos@givigroup.be.

Laatst gewijzigd op 28 juni 2012, 00:00

Contact

Tel: 03/ 286.83.40

info@givigroup.be 

Contactformulier