Strategische visie


Onze visie rust op verschillende peilers:

Doen
Van uw medewerkers wordt verwacht dat zij hun werk ‘doen’. Daarvoor krijgen ze diverse hulpmiddelen aangeboden. Maar worden deze investeringen wel optimaal benut? Weten uw medewerkers deze hulpmiddelen op de juiste wijze te gebruiken? Wij ondersteunen u bij het efficiënter werken en het optimaal benutten van investeringen. Dit doen wij door ervoor te zorgen dat uw medewerkers leren “wat” te doen en weten 'hoe' het werk uit te voeren. De rol- en functieonafhankelijke benadering voorkomt een 'informatiechaos'.

Organiseren
Het organiseren van en inzicht geven in de bedrijfsprocessen is een belangrijk element als het gaat om het succes van uw organisatie. Wij helpen u met het organiseren van en inzicht geven in uw bedrijfsprocessen, werkinstructies, protocollen en kwaliteitsnormen. Zo krijgen uw medewerkers zicht op de organisatie en wat er specifiek van hen verwacht wordt. Dit alles binnen persoonlijk handbereik.

Leren
Leren wordt nog steeds als een kostbaar element ervaren, waarbij rendementen niet inzichtelijk zijn. Toch is leren niet meer zo’n kostbare en tijdrovende bezigheid als vroeger. Goed opgeleide en gemotiveerde mensen zijn de basis van uw succes. Naast de traditionele opleidingen van GiVi en CIO bieden wij u nu ook de moderne technieken aan, zoals onder andere het leren via E-Learning, die trainingen betaalbaar, meetbaar, rol- en functieafhankelijk en zeer effectief voor uw organisatie maken.

Weten
Er is veel informatie binnen uw organisatie aanwezig. Maar is deze informatie toegankelijk? Kennis is immers de kritische succesfactor van uw organisatie. Wij helpen u de kennis binnen uw organisatie te structureren, vast te leggen en inzichtelijk te maken.Hoe gaat u in een omgeving van continue veranderingen en uitdagingen om met 'zorgen' binnen uw organisatie? Blijft er dan nog tijd over voor uw primaire taak?

Contact

Tel: 03/ 286.83.40

info@givigroup.be 

Contactformulier

Referenties

BNP Paribas Fortis
Cevora
Co-Valent
NMBS (HR Rail)
Stad Dendermonde
Total Belgium
Febelfin Academy
UZ Gent
Ziekenhuis Oost Limburg
St Jan Ziekenhuis Brugge
OLV Ziekenhuis Aalst